New PDF release: Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige

By L. Abraham-Inpijn

ISBN-10: 9036805414

ISBN-13: 9789036805414

ISBN-10: 9036805422

ISBN-13: 9789036805421

Het duel tussen antimicrobiële middelen en micro-organismen is er één dat al jaren de wetenschap bezighoudt. Hierover werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog gezegd dat: ‘in 2000 er geen infectieziekten meer zijn’. De strijd dreigt nu te eindigen met een over­winning door de micro-organismen. De negatieve spiraal die is ontstaan wordt onder meer versterkt door: overmatig en ondeskundige antibioticagebruik (zowel in de humane als veterinaire geneeskunde), gebrek aan innovatie met betrekking tot nieuwe antimicrobiële middelen en de grote mobiliteit in vracht en personenvervoer. Dit alles naast vakantiereizen, immigratie, ongezonde levensomstandigheden en

Dit boek gaat in op de veranderende visie ten aanzien van het gebruik van antibiotica. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en wat zijn de consequenties? Ook de indicaties waarover in de tandheelkunde nog discussies bestaan komen aan de orde. Daarnaast biedt het een op de wetenschappelijke literatuur gefundeerd antwoord op praktische vragen over het gebruik van antibiotica in de tandheelkundige praktijk.

Antibiotica en infecties is een onmisbaar boek bij het gebruik van antibiotica en profylaxe in de tandheelkunde. Deze uitgave is primair geschreven voor tandartsen en overige (tandheelkundige) execs die te maken krijgen met gebruik van antibiotica in hun praktijk.

De auteur prof. Dr. L. Abraham-Inpijn is emeritus hoogleraar inwendige geneeskunde en algemene pathologie aan de faculteit geneeskunde UvA, mede ten behoeve van de tandheelkunde. Tot op heden is zij verbonden aan de Divisie A (Interne Geneeskunde) van het Amsterdams Medisch Centrum. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan en schrijft regelmatig artikelen voor het vakblad voor de tandarts ‘Tandartspraktijk’.

Show description

Read or Download Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige praktijk PDF

Best nonfiction_13 books

Download e-book for iPad: Protect Yourself Secret of Unarmed Defense by Brooks Irving Mendell

In perfecting the program of self-defense in hand-to-hand wrestle, it's been the writers target to make on hand to a person an easy set of protection measures designed for use in any emergency the place ones individual is at risk of actual attack. absolutely defined either in images and phrases within the pages of this e-book, those holds and throws assist you to provide yourself with protection from the tips of jujitsu, judo, mugging, and all types of actual assault.

Vassil Sgurev, Ronald R. Yager, Janusz Kacprzyk, Krassimir's Recent Contributions in Intelligent Systems PDF

This quantity is a short, but entire account of recent improvement, instruments, recommendations and suggestions within the generally perceived “intelligent systems”. New innovations and ideas hindrance the advance of potent and effective types which might give the chance to successfully and successfully describe and resolve strategies in numerous components of technology and know-how.

Additional resources for Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige praktijk

Example text

Curr Opin Microbiol. 2011;14(5):593–8. 25. Shen Y, Stojicic S, Haapasalo M. Antimicrobial efficacy of chlorhexidine against bacteria in biofilms at different stages of development. J Endod. 2011;37(5):657–61. 26. Zijnge V, Abbas F, Degener JE. Strength in numbers: illness-causing biofilms. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2008;115(1):5–12. 6 Samenvattend – 44 Literatuur – 44 L. 1 Inleiding 4 Het aantal infectieziekten neemt toe door een aantal elkaar versterkende factoren [1–4]. Intensieve internationale contacten en snel transport spelen een rol.

De informatie over nut en noodzaak van antimicrobiële middelen werd zowel schriftelijk (onderzoeksgroep 1) als gedigitaliseerd (onderzoeksgroep 2) gegeven. Het gebruik daalde bij beide groepen, respectievelijk van 80,0 % naar 68,3 % envan 74,0 % naar 60,7 %, terwijl bij de controlegroep het gebruik steeg van 72,5 % naar 74,3 % [8]. De conclusie: Voorlichting werkt! Het verschil in benadering in het voorschrijven van antibiotica komt ook naar voren in het beleid bij de behandeling van longontstekingen.

10). zz Chronisch leverlijden Op twee manieren is de leverfunctie van belang. Ten eerste als bij de verwerking in de lever van een antimicrobieel middel concurrentie optreedt met een ander product dat tegelijk wordt genomen en ook door de lever moet worden afgebroken. Ten tweede als de afbraakfunctie van de lever zelf tekortschiet door een insufficiënte werking (gedecompenseerde levercirrose). 2 Bijwerkingen antimicrobiële middelen Het Farmacotherapeutisch Kompas is zowel in boekvorm als op internet hét naslagwerk.

Download PDF sample

Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige praktijk by L. Abraham-Inpijn


by Donald
4.4

Rated 4.37 of 5 – based on 18 votes